Wczytuję dane...
Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego jest firma Dr.Biokord S.C., zarejestrowana przy ul. Mogileńska 8/U3 w Poznaniu (kod pocztowy 61-052, NIP 7822582150). 

Sklep internetowy, mieszczący się pod adresem b2b.biokord.com, w dalszej części Regulaminu nazywany jest Hurtownią.

Kupujący w sklepie zwani są Klientami. Aby zostać Klientem Hurtowni, należy zarejestrować się na stronie b2b.biokord.com.  


I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Hurtownia Dr.Biokord zajmuje się sprzedażą produktów właścicielom firm i prywatnych przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu. Informacje o oferowanych produktach znajdują się na stronie b2b.biokord.com.

2. Klientem Hurtowni może być osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Hurtownia nie obsługuje osób fizycznych (za pośrednictwem platformy hurtowej nie jest możliwa sprzedaż produktów osobom indywidualnym). 

3. Zamówienia Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Klient zamawiając produkty w Hurtowni składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży z firmą Dr.Biokord. Umowa zostaje przyjęta z momentem wysłania przez Hurtownię potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta rozpoczyna się proces realizacji zamówienia. Hurtownia ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia oraz o dodatkowe informacje niezbędne do realizacji zamówienia. 

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne podanie prawdziwych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Klient składając zamówienie w Hurtowni, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie b2b.biokord.com oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Posiadanie konta Hurtownika jest konieczne do dokonania zakupu dowolnego produktu na stronie Hurtowni.

6. Klient składający zamówienie musi dokonać:
- wyboru zamawianych produktów,
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności, Hurtownia oferuje swoim Klientom również możliwość płatności pobraniowej.

7. W przypadku, gdy część produktów objętych zamówieniem jest niedostępna lub niemożliwa do dostarczenia w czasie realizacji przewidzianym w tym zamówieniu (z powodu np. opóźnienia dostaw przez dostawców Hurtowni lub z przyczyn losowych), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klient może zdecydować się na:
- częściową realizację zamówienia -  Klientowi zostaną wtedy wysłane wyłącznie dostępne produkty, a Hurtownia zostaje zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia pozostałych,
- anulowanie całości zamówienia – ta opcja powoduje zwolnienie Hurtowni z obowiązku realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy Klient zdążył dokonać zapłaty za produkty, należność zostanie mu zwrócona w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

8. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

9. Pierwsze zamówienie, nowego kontrahenta, realizowane jest zawsze po przedpłacie lub przesyłką pobraniową. Od trzeciego zamówienia przysługuje odroczony termin płatności 7 dni.

II. Koszty wysyłki i minima logistyczne

1. Przesyłka kurierska INPOST GRATIS dla zamówień spełniających minimum logistyczne:
- Odroczony termin płatności /Przedpłata / Pobranie: minimum 400 zł netto

2. W przypadku zamówień nie spełniających minimum logistycznego dodawane są odpowiednie koszty wysyłki:
- przesyłka kurierska Inpost: 16 zł netto
- przesyłka kurierska Inpost pobraniowa: 20 zł netto

III. Produkty i ceny

1. Złożenie zamówienia w Hurtowni Internetowej b2b.biokord.com oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

2. Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 12, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Zamawiane produkty będą dostarczane za pośrednictwem kuriera Inpost. Czas realizacji zamówienia wynosi około 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. 

4. W przypadku przedpłaty, towar wysyłany jest po otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe Hurtowni.

5. W momencie odbierania przesyłki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Reklamację należy wysłać 
na adres Hurtowni wraz z protokołem szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia zamówienia.

V. Reklamacje i zwroty

1. Klient może każdorazowo odstąpić od transakcji w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu. Zwracane produkty muszą być kompletne i w niepogorszonym stanie. Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.

2. Zwracany towar należy odsyłać wraz z fakturą na adres:

Dr.Biokord S.C.

ul. Mogileńska 8/U3

61-052 Poznań

Hurtownia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

3. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Hurtownię do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Dr.Biokord, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

4. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia Klient znajdzie w towarze wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu lub stwierdzi niezgodność towaru otrzymanego z zamówionym, może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych i otrzymać zwrot pieniędzy. Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Hurtowni pod adresem biokordpartner@gmail.com lub numerem telefonu 532 263 856, a następnie odesłać reklamowany produkt. 

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Hurtownię przesyłki z reklamowanym produktem. Po otrzymaniu przez Hurtownię przesyłki, Dr.Biokord ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Dr.Biokord dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt. Koszty związane z wysyłką produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna) Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Różnice w wyglądzie towarów (np. inne opakowanie tego samego produktu lub różnice mogące wynikać z innych parametrów monitora Klienta) nie stanowią podstawy do uznania roszczeń reklamacyjnych.

7. Do reklamowanego oraz zwracanego produktu Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu (faktura VAT). Koszt odesłania produktów w przypadku zwrotu nie podlega zwrotowi. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Hurtownia przyjmuje jedynie pełne zwroty jakościowe. 

9.  Hurtownia nie przyjmuje zwrotów towarów, jeśli produkty były kupowane przez Klienta z przeceny i/lub wyprzedaży.

10. Zwrot i reklamacje przy niepełnych i nieprawidłowych dostawach: w tych przypadkach Klient jest zobowiązany do złożenia nowego zamówienia, które będzie spełniać minimum logistyczne określone w Regulaminie. 

VI. Dane osobowe


1. Składając zamówienie w Hurtowni Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie b2b.biokord.com oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Hurtownię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
2. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biokordpartner@gmail.com z tytułem "rezygnacja".

3. Dane osobowe udostępnione Hurtowni Dr.Biokord nie są udostępniane osobom trzecim.

4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu reklamowym. Taka dodatkowa zgoda umożliwi informowanie Klienta za pomocą subskrypcji/ mailingu o nowych dostępnych produktach i promocjach organizowanych w Hurtowni.

VII. Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane na stronach Hurtowni Dr.Biokord nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie b2b.biokord.com

DANE FIRMY


Siedziba hurtowni Dr.Biokord S.C. : 
ul. Mogileńska 8/U3, 61-052 Poznań

NIP 7822582150

Dane do przelewu
Nr rachunku (Santander Bank Polska S.A.
): 05 1910 1048 2667 3433 9291 0001

Translate this page in your preferred language:

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.